torstai 20. marraskuuta 2014

Blogivieras Jari A. Väänänen: Kasvuyrityksen taloushallinnon tähtäin on tulevaisuudessa


Monelle yritykselle tilitoimisto saattaa edelleen olla paikka, joka hoitaa pakolliset raha-asiat ja tuottaa säännölliset raportit lainsäädännön tarpeisiin. Tämä toki on tilitoimiston tehtävä, mutta taloushallinnosta voidaan ottaa irti paljon enemmän kuin mitä laki vaatii. Sitä voidaan käyttää työkaluna yrityksen kasvun kehittämisessä ja tukena ennustettaessa tulevaa.

Talentree Talouspalvelut Oy perustettiin juuri tätä tarkoitusta varten. Emoyhtiö Talentree Oy on saanut olla mukana monenlaisessa hienossa kasvutarinassa. Samalla on tullut selväksi, että taloushallinnolla on iso merkitys kasvun onnistumisessa. Niinpä päätös yhdistää vuosien varrella kerätty kasvun sparrausosaaminen talouspalveluihin syntyi luontevasti. Uuden tytäryhtiön kautta asiakkaita pystytään sparraamaan kasvuun entistä kokonaisvaltaisemmin, kun talouden johtaminenkin on keskeinen osa palvelutarjoomaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pelkän raportoinnin sijaan asiakkaan kanssa mietitään yhdessä, mitä raportoinnin luvut kertovat ja millaisia toimenpiteitä niiden perusteella kannattaisi tehdä. Perinteisten tilitoimistopalvelujen lisäksi asiakkaille voidaan tarjota asiantuntemusta myös muihin talousasioihin, kuten rahoituksen hakuun, omistajanvaihdoksiin ja verosuunnitteluun.

Aluksi piti kuitenkin löytää tiimiin kovan luokan talousosaaja. Niinpä Haapakorvan Antti Talentreelta lähti jututtamaan Väänäsen Jaria Javeco Palveluista. Annetaanpa Jarin kertoa, miten tässä kävi."Keväällä olimme Antin kanssa keskusteluissa ja Antti kertoi, että Talentree on jatkossa tarjoamassa taloushallinnon palveluja kasvuyrityksille. Antti pyysi meitä Javeco Palveluina mukaan koska meillä oli vahvaa kokemusta taloushallinnon ulkoistamisprojekteista ja tilitoimistomaailmasta. Halusimme ehdottomasti olla tukemassa Talentreen tarjoamaa modernia taloushallinnon palvelua. Talentreen ja Javecon yhteistyön myötä voimme tarjota asiakkaille kasvuun sparraavaa talouspalvelua, niin että asiakas itse voi keskittyä ydintoimintaansa."Jarilla on yli 20 vuoden kokemus talouspuolen johtotehtävistä, mm. 10 vuotta pankissa yritysrahoituksen parissa ja 10 vuotta tilitoimistoalalla. Pohjakoulutukseltaan Jari on juristi. Yrittäjäksi hän päätyi ensimmäisen kerran vuonna 2004 ostettuaan Kuopion Laskentapalvelut. "Olin ollut Lujatalolla talousjohtajana muutaman vuoden ja mietin, että taloushallinnossa alkaa rakennemuutos, jossa haluan olla entistä vahvemmin mukana", kertoo Jari. Hän toimi parhaimmillaan 27 henkilöä työllistäneessä Javeco Laskenta Oy:ssa yrittäjänä vuoteen 2008, jolloin se myytiin Pretax Yhtiöille, jossa Jari työskenteli aluejohtajana vuoteen 2010 saakka. Oman yrittäjäuransa lisäksi Jarille on kertynyt laaja-alainen kokemus kasvuyrittäjyydestä hallitustyöskentelyn kautta, sillä hän on uransa varrella toiminut monen eri alan yrityksen hallituksessa. Nyt hän vaikuttaa mm. Itä-Suomen Hallituspartnerit ry:n puheenjohtajana.

Jari lupautui jakamaan kokemuksensa kasvuyrityksen taloushallinnon menestystekijöistä ja tyypillisimmistä karikoista.

Miksi taloushallinto on yritykselle tärkeää?
"Taloushallinto tarjoaa konkreettista ja ”kovaa tietoa” sekä mittareita, joiden avulla voidaan suunnitella tulevaa. Se kertoo yrityksestä faktoja, joiden avulla saadaan ymmärrystä siitä, mikä toiminta on kannattavaa ja mikä ei, eli mitä kannattaa tehdä ja mitä ei. Tosin tässä kannattaa muistaa pitkäjänteisyys. Kaikkien toimintojen ei ole tarkoituskaan olla kannattavia heti aluksi."

Mikä taloushallinnossa on haastavinta?
"Taloushallinnossa katsotaan liian usein peräpeiliin, vaikka sen pitäisi olla yrityksen toiminnan ennustamista. Tähän Talentree Talouspalvelut tuo muutoksen. Taloushallinnon ”excel-valta” on myös usein ylikorostunut. Yrityksen budjetin tulisi perustua toimintasuunnitelmaan, eikä toisinpäin"

Mitkä taloushallinnon osa-alueet ovat erityisen tärkeitä kasvuyritykselle?
"Oikea-aikainen raportointi ja ennustaminen. Esimerkiksi pelkkä kuukausittainen raportointi ei välttämättä ole kasvuyritykselle optimaalinen, vaan tarvitaan oikeaa tietoa oikeaan aikaan. Talentree Talouspalveluilla raportointi räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaiseksi. Ennakointi on tärkeää kaikille yrityksille, mutta se korostuu kasvuvaiheessa, jossa kohdataan jatkuvasti uusia tilanteita ja tarvitaan faktaan perustuvaa tietoa nopeiden päätösten tueksi."

Neuvoja kasvuyrityksille, jotka miettivät taloushallintoaan?
"Kun yritys lähtee kasvuun, alkavat haasteet usein käyttöpääomassa ja kassanhallinnassa. Juuri näissä asioissa aktiivinen, osaava tilitoimisto ja modernit järjestelmät ovat ensiarvoisen tärkeitä. Taloushallinto ei ole yritystoiminnassa kaikki kaikessa vaan se on toiminnan kuvaaja ja nykyisin yhä useammin myös toiminnan ennakoija, ennusteiden ja ajantasaisten raporttien avulla. Katse pitää olla tähän päivään ja tulevaisuuteen."Taloushallintopalvelut ja tilitoimistokenttä ovat siis haasteiden edessä, sillä toimintaa on pystyttävä kehittämään kasvuryrittäjien kovenevien vaatimusten mukaisesti. Uutena ja kasvavana yrityksenä Talentree Talouspalvelut haluaa ottaa tämän positiivisen haasteen vastaan. Asetelma on otollinen, sillä niin ihmisten kuin järjestelmienkin kohdalla voidaan tehdä valintoja, jotka tuottavat asiakkaalla lisäarvoa nyt ja tulevaisuudessa. Ja toki auttaa sekin, että Talentree-konsernissa kasvuyrityksen arki ja haasteet tunnetaan hyvin omakohtaisesti. Onneksi kasvukipuihin sopivat täsmälääkkeet löytyvät jatkossa läheltä.

Blogiterveisin,

Rocsolen Noora, avokonttorin eteläsiivestä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti