keskiviikko 31. lokakuuta 2012

Blogivieras Kaarina Mönkkönen: Tanssiva työyhteisö


Työelämä on jatkuvassa muutoksessa. Erityisesti muuttuvat työn luonne ja tavat tehdä työtä. Perinteisen suorittavan työn osuus vähenee koko ajan ja tavoiteltavaa lopputulosta voidaan hakea monin eri tavoin. Uudenlainen työ asettaa myös työntekijöille uusia vaatimuksia. Tässä yhteydessä puhutaankin usein alaistaidoista, eli taidoista, jotka mahdollistavat toimimisen osana työyhteisöä. Kaikki ei ole enää kiinni siitä, kuinka hyvin esimies onnistuu työssään, vaan vastuu on yhtä lailla työntekijälläkin. Hyvän esimiehen rooli toimivassa työyhteisössä on edelleenkin suuri, mutta suhde ei ole yksipuolinen.

Kuva: Kaarina Mönkkönen.

Tämänkertainen blogivieraamme, Kaarina Mönkkönen, on sosiaalipsykologi, yhteiskuntatieteiden tohtori ja Kuopion kaupunginhallituksen jäsen. Hänellä on pitkä kokemus ja näkemys työelämän muutoksista sekä työelämässä tarvittavien taitojen kehittämisestä. Kaarina käyttääkin alaistaitojen sijaan käsitettä työyhteisötaidot, joka kuvaa paremmin koko työyhteisön kokonaisuutta. Alaistaidot ovat nousseet keskusteluun 1980-luvulta alkaen ja niistä on haettu vastavoimaa jo ainaiseen esimiesnäkökulmaan, jossa kaiken nähdään olevan pelkästään johtamisesta kiinni. Työyhteisötaitojen pohtiminen laajentaa asiaa koko yhteisön taitojen tarkasteluun.

Työyhteisötaidot ovat tulleet kuitenkin erityisen ajankohtaisiksi 2000-luvulla. On oivallettu, että työyhteisö toimii paljon tehokkaammin silloin, kun työntekijöiden hyvinvoinnista huolehditaan ja yhteistyö toimii. Työntekijät ymmärtävät oman merkityksensä kokonaisuudessa, mikä motivoi ja auttaa jaksamaan. Kaarina muistuttaa, että vahvana vaikuttimena työyhteisötaitojenkin kehittämisessä on työn tuottavuuden lisääminen.

Keskeisimpänä työkaluna työyhteisötaitojen jalkauttamisessa toimii Kaarinan mukaan vuorovaikutustaidot. Kukaan ei voi enää eristäytyä työyhteisön ulkopuolelle ja olettaa, että hän voi työskennellä yksin. Muutenkin olisi tärkeää muistaa, että työelämässä tarvitaan niin paljon muitakin taitoja, kuin pelkästään substanssiosaamista eli ammattialaan liittyvää tietotaitoa. Työssä tarvittavia ominaisuuksia sekä itsensä kehittämisen tapoja ja taitoa toimia suhteissa muihin ihmisiin, on tärkeä määritellä. On kuitenkin hyvä muistaa, että osallistavalla johtamistavalla pääsee itse vaikuttamaan oleellisten asioiden määrittelemiseen ja siten myös sitoutuu niihin paremmin.

Kuva: Tanssiva työyhteisö.

Kaarina vertaa toimivaa työyhteisöä tanssiin, jossa työntekijöiden toimiva yhteistyö on kaiken edellytys. Mikäli toinen osapuoli ei tee osuuttaan ja lähde yhteiseen rytmiin mukaan, ei lopputulos voi olla kovinkaan hyvä. Työntekijät eräällä tavalla ”tekevät” esimiehensä, siinä missä esimies perinteisesti tekee oman tiiminsä. Tulevaisuudessa esimiehen kyvykkyys omassa työssään mitataan entistä selvemmin sen mukaan, kuinka hyvin hän saa omat työntekijänsä tekemään yhteistyötä ja sitoutumaan työhönsä. Tämä on otettava huomioon myös työn tuloksia arvioitaessa.

Työkaluksi tähän Kaarina nostaa viime vuosina johtamiskeskusteluun nousseen valmentavan johtamisen, jossa korostuu esimiehen ja koko tiimin yhteisvastuullinen dialogi. Valmentava johtaminen kumoaa perinteisen auktoriteettijohtamisen periaatteet. Esimies tuntee työntekijänsä ja osaa myös vastuuttaa heitä rohkeasti. On tärkeää, että esimies myöntää, että hän ei ole välttämättä suurin asiantuntija jokaisessa asiassa, mutta osaa hyödyntää alaistensa tietämystä. Tätä kautta jokainen työntekijä ottaa suurempaa vastuuta tulosten saavuttamisesta. Erityisesti asiantuntijaorganisaatioissa valmentava johtaminen toimii erittäin hyvin. Tutkimusten mukaan se tehoaa paremmin myös työmarkkinoille tuleviin uusiin sukupolviin, jotka ovat kasvaneet vähemmän hierarkkiseen ajatteluun toisin kuin edelliset sukupolvet.

Hyvät työyhteisötaidot ovat Kaarinan mukaan siis yhdistelmä substanssiosaamisesta, vuorovaikutusosaamisesta sekä prosessiosaamisesta. Esimies vastaa omalla osaamisellaan kokonaisuuden johtamisesta. Näistä nimenomaan vuorovaikutusosaamisen ja prosessiosaamisen merkitykset korostuvat tulevaisuudessa, sillä toimitaan yhä enemmän monimuotoisissa asiantuntijaverkostoissa ja toimintaympäristöissä. Organisaatioiden menestyminen on yhä vahvemmin sidoksissa työyhteisötaitojen kehittämiseen. Siksi myös tulevaisuuden johtamisen tulee olla yhä enemmän kiinnostunut vaikuttavasta vuorovaikutuksesta, jonka kautta itse asiassa tulosta vasta tehdään.


Blogi-terveisin,


Olli

perjantai 5. lokakuuta 2012

Tutkimuspalvelut esittäytyy!

Kuva: Marko

Kokemuksemme mukaan asiakkaamme haluavat ostaa yhden kanavan kautta yhä kokonaisvaltaisempia palvelukokonaisuuksia. Tämän tarpeen nimissä ja ilmeisten synergioiden vuoksi Talentree on hiljattain versonut kokonaan uuden liiketoiminta-alueen, Talentree Tutkimuspalvelut. Jo täydessä työn touhussa olevan ydintiimin muodostavat Marko Hietala ja Mirka Niskala. Syksyn ajan tiimin vahvistuksena on myös Antti Leppilampi, joka tekee lopputyöharjoitteluaan Savonia amk:hon Talentreella.

Marko on vuonna 2000 Kuopion yliopistosta valmistunut terveystieteen maisteri, jolla on myös yrittäjäkokemusta oman ravitsemustieteen yrityksensä kautta. Miehen mielenkiinto suuntautui kuitenkin markkinatutkimuksiin, joista hänellä onkin jo kymmenen vuoden kokemus aloittavista yrityksistä hankkeisiin ja suuryrityksiin. Marko toimii Talentreella Research Consultant -nimikkeellä ja vetää Tutkimuspalvelut-tiimiä jämäkällä otteella.

Kuva: Mirka

Tiimin toinen jäsen on Mirka, joka aloitti jöön pitämisen Talentreen muulle poppoolle jo kesäkuussa. Hän on koulutukseltaan valtiotieteen maisteri, ja opiskellut myös viestintää, saksan kääntämistä ja tulkintaa sekä kasvatusoppia. Mirkan vahvuuksia ovat kansainvälinen kokemus, laaja kielitaito, sisällöntuotanto sekä monipuolinen projektinhallintatausta, joten hän huolehtii tutkimusten koordinaatiosta ja analyyseistä.
Tiimin kolmas jäsen Antti opiskelee Savonia amk:ssa kansainvälistä liiketoimintaa ja viimeistelee harjoitteluaan ja lopputyötään Talentreessä nyt syksyn ajan. Hän on perehtynyt harjoittelunsa aikana tutkimustyön suunnitelmien soveltamiseen käytännöissä ja hallitsee tutkimusohjelmistot vaikka unissaan. Kun lisäksi käytössämme on laaja ja laadukas kumppaniverkosto sekä modernit ohjelmistot, uskallamme ottaa haasteen vastaan vaativimmastakin tutkimuksista!

Mutta miten olikaan se alussa mainittu synergia – eikös tämä ole ihan itsenäinen bisnes? No, on kyllä, tavallaan, mutta eri palvelualueet on silti helppo ymmärtää toimivaksi kokonaisuudeksi, kun käyttää esimerkkinä vaikka laatujärjestelmiä.
Kuva: palvelukokonaisuus alkaa muotoutua.

Talentreen Konsultointipalveluiden kautta voimme auttaa laatujärjestelmän (esim. ISO 9001) rakentamisessa tai päivittämisessä. Valmennuspalveluiden kautta voimme suunnitella ja toteuttaa koko henkilöstön kattavan koulutusohjelman laatuun liittyen. Ulkoistuspalvelut auttavat silloin, jos esimerkiksi osa laadun ylläpidosta ja kehittämisestä (vaikkapa tuotantoyksikköjen auditoinnit) halutaan hankkia ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Ja Tutkimuspalvelut vastaavat niihin polttaviin kysymyksiin, joita toimivasta laatujärjestelmästä aina nousee. Miten asiakkaat näkevät meidät? Miten henkilöstö voi? Mikä on asemamme markkinoilla? 

Kuten siis sanottua: haasta meidät! Seitsenhenkinen tiimimme ottaa kopin nöyränä mutta ilolla.

Intoa puhkuen,

Antti