maanantai 18. heinäkuuta 2016

Talentree - Modernin brändin jäljillä


1. Modernin brändin ominaisuudet


Tämän päivän brändiä rakentaessa on tärkeää ymmärtää, miksi yritys on olemassa. Kun yrityskulttuuri on vahva ja johdonmukainen, sekä yrityksen visio, missio ja arvot selkeät, on yrityksen brändikin automaattisesti vahvempi. Käytännössä vahva yrityskulttuuri heijastuu ulospäin kaikesta (kaikesta!), mitä yritys ja sen henkilökunta sanoo ja tekee.

Brändiviestinnästä puhuttaessa on hyvä muistaa, että kommunikaatio on muuttunut kaksisuuntaiseksi: yritys voi yrittää ohjailla brändiä haluamaansa suuntaan, mutta asiakkaalla on suurempi valta muokata brändiä ja siitä syntyviä mielikuvia. Sanotaankin, että asiakkaat omistavat tämän päivän brändit ja markkinoinnin. Tiedon jakaminen ja leviäminen tapahtuu salamannopeasti eri kanavissa ja tietoa etsitään enemmän netistä ja vertaisryhmistä kuin kysytään suoraan yrityksestä. Ei siis ole samantekevää, mitä, missä ja miten brändistäsi puhutaan.

Muutokset brändien luonteessa ja viestinnän dynamiikassa ajoivat myös meidät miettimään, kuinka hyvin olemme onnistuneet toimistomme ovien ulkopuolella. Näyttäytyykö Talentree ulospäin niin kuin haluamme ja onko viesti yhtenäinen, tarkastelipa sitä sitten yrityksen sisältäpäin tai ulkoapäin?

Saatoitkin huomata alkukesästä, että toteutimme brändikyselyn, jossa pyysimme näkemyksiä ja kokemuksia Talentreesta. Toivoimme vastaajiksi kaikkia asiasta kiinnostuneita, koska uskoimme, että totuutta parhaiten kuvaavat vastaukset saamme kysymällä niitä suoraan asiakkailtamme ja muilta lähellämme olevilta henkilöiltä. Vastaajia saimmekin huikeat 128 kappaletta!

2. Tulokset pähkinänkuoressa

  • Talentreen ominaisuuksista kysyttäessä vastaukset olivat pääosin hyvin positiivisia. Eniten tuloksia saivat ne ominaisuudet, jotka voimme itsekin allekirjoittaa. Näitä oli mm. reilu, avoin, asiantunteva ja onnellinen. 
  • Talentreen näkyvyyttä pidettiin pääosin hyvänä ja monet vastaajista seuraavat meitä esim. Facebookissa, LinkedIn:issä ja tässä Kasvuajatuksia -blogissa. Meiltä kuitenkin toivottiin entistä vahvempaa bloginäkyvyyttä, rohkeampia kannanottoja ja asiantuntijalausuntoja. Osa vastaajista ehdotti myös www-sivujen päivittämistä ja yhtenäisempää viestintää. 
  • Palvelukokonaisuutemme koettiin vastaavan hyvin nykyajan tarpeita sekä tarjoavan aitoa hyötyä yrityksille. Mieltämme lämmitti, että meidän nähtiin olevan sitoutuneita asiakkaan tukemiseen ja omaan menestymiseemme uskottiin. Selkein kehittämisen kohde löytyi palvelukokonaisuuden selkeyttämisestä. Useampi vastaaja toivoi myös enemmän talousanalyysien ja digitaalisten palveluiden sitomista konsultointipalveluihin. 

”Tiukka talousanalyysi – numeroiden syvällinen ymmärtäminen.” 

”Digitalisaation optimaalinen hyödyntäminen Talentreen sisällä ja asiakastyössä, Inbound marketing, uusmyynti.” 

  • Kysyimme myös, voiko yritys olla onnellinen? Yli 95% vastaajista vastasi KYLLÄ. Suurin osa vastaajista uskoi, että yrityksen onnellisuus heijastuu suoraan työntekijöiden onnellisuudesta. Onnellisen yrityksen työntekijät tulevat hyvillä mielin töihin, vetävät yhdestä narusta ja jokainen tietää vetopaikkansa. 

”Onnellinen yritys on täynnä työntekijöitä, jotka tietävät tehtävänsä ja haluavat auttaa asiakkaitaan ja kollegoitaan menestymään.” 

”Onnellinen yritys puhaltaa yhteen hiileen, nostamatta yksittäisiä henkilöitä jalustalle. Onnellisen yrityksen työntekijät haluavat pitää yhteyttä myös työajan ulkopuolella. Onnellinen yritys menestyy, 
koska työntekijät uskaltavat mokata ja sitten oppia virheistään”.3. Tiedolla eteenpäin


Kaiken kaikkiaan saimme kyselyn kautta tärkeää tietoa ja uusia ajatuksia oman toiminnan kehittämiseen ja kriittiseen arviointiin. Haluamme kiittää kaikkia kyselyyn osallistuneita avusta, vaivannäöstä sekä kiinnostuksesta yritystämme kohtaan. Positiivinen palaute vahvistaa uskoamme, että oikeaan suuntaan ollaan menossa. Kehitysideat ja palaute toiminnan parantamisesta antoivat puolestaan kullanarvoista tietoa: tämän eteen työskentelemme entistä enemmän. Syksyn edetessä varmasti selviää, mitä konkreettisia toimia olemme päättäneet toteuttaa. Jos kyselyn vastaukset kiinnostavat enemmän, löydät TÄÄLTÄ lyhyen yhteenvedon.


Aurinkoisia kesäpäiviä toivottaen,
Kaisa, Talentree Oy


P.s. Jos kaipaat aiheeseen liittyvää kesälukemista biitsille, valitse jokin alla olevista kirjoista:
  • Simon Sinek: Start with why 
  • Lisa Sounio: Brändikäs 
  • James Watt: Business for punks