maanantai 5. syyskuuta 2016

Tuore talentti esittelyssä

Moikka!

Olen Henna Huovinen, yksi Talentreen uusimmista vahvistuksista. Työskentelen projektikoordinaattorina korkeasti koulutettujen työllistymistä edistävässä Tahtotilana Työ -hankkeessa.

Koulutukseltani olen hallintotieteiden maisteri. Opiskelin Lapin yliopistossa soveltavan psykologian pääaineessa, erikoistuen maisterivaiheessa johtamisen psykologiaan. Kiinnostukseni psykologiaan heräsi jo lukiossa ja vahvistui välivuosien aikana, kun kiinnostuin työhyvinvoinnista ja työelämään liittyvistä psykologisista ilmiöistä. Työhyvinvointiin liittyvä keskustelu tuntui nousseen entistä enemmän esille, mikä teki samalla oppiaineesta hyvinkin ajankohtaisen. Jatkuva kehittyminen: johtajuuden ytimessä


Johtamisen psykologiassa kiinnostuksen kohteena on johtamisen psykologinen aspekti; se mitä johtajuus on, miten se syntyy, miten se koetaan ja miten se vaikuttaa. Johtamista lähestytään ennen kaikkea ihmisten johtamisen (leadership) näkökulmasta, jolloin yleisesti pehmeämpinä pidetyt arvot korostuvat. Minulle johtaminen on vuorovaikutteinen prosessi, jota ei voi irrottaa työyhteisöstä: Jotta johtajuutta voi syntyä, tarvitaan johtaja ja johdettavaksi suostuneita. Minua kiinnostavatkin erityisesti kysymykset: millä perusteilla henkilöt valikoituvat johtajiksi, ja mikä saa toiset suostumaan juuri heidän johdettavikseen?

Osittain samoja kysymyksiä käsittelin myös Pro Gradu-tutkielmassani, jossa tarkastelin nuorten johtajien kokemuksia johtotehtäviin siirtymisestä. Keskiössä oli se, miten johtajaksi tuleminen ja kehittyminen sekä johtajuuden muotoutuminen on koettu. Nuorten johtajien kohdalla erityisen mielenkiintoista oli pohtia iän merkitystä, sillä perinteisesti johtamista on pidetty varttuneempien ja kokeneempien etuoikeutena. Rohkaiseva tulos oli se, että nuoren iän sijasta persoonalla sekä toimivilla työyhteisön vuorovaikutussuhteilla koettiin olevan enemmän vaikutusta johtajuuden syntymiselle. Elämän tasapaino: vapaa-aika


Vapaa-ajallani rymsteeraan kodin sisustamisen parissa. Visuaalisena ihmisenä viihdyn harmonisessa ympäristössä ja kauniiden asioiden parissa. Ostan kotiin kukkia ja aika usein myös uusia sisustustyynyjä. Pohjapiirustusten tutkiminen on äärettömän mielenkiintoista ja siitä syystä sisustuslehtien asuntomessuluettelot ovat parasta kesälomalukemista! Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on minulle tärkeää, joten pyrin liikkumaan ja ulkoilemaan päivittäin. Syksyn suunnitelmissa on myös tanssiharrastuksen aloittaminen uudelleen vuosien tauon jälkeen. Kuvassa vietän kesälomapäivää Helsingissä pyöräillen. 

Johtamisen psykologian opiskelu on antanut minulle paljon: pystyn tarkastelemaan omia työelämäkokemuksiani aiempaa monipuolisemmin ja ymmärrykseni johtamistyötä kohtaan on kasvanut huimasti. Olen silti varma, että asiantuntemukseni johtamisesta ja työelämästä kasvaa ja kehittyy joka päivä – varsinkin tämän huipun Talentti-tiimin mukana!Inspiroivaa syksyä toivotellen,

Henna Huovinen