keskiviikko 14. maaliskuuta 2012

Mejor -grande finale


Talouden rooli päätöksenteossa on ylikorostunut, lataa Jari A. Väänänen mejor-koulutuksen viimeisessä osiossa, jossa käsiteltiin johtoryhmän roolia talouden johtamisessa. Ja nyt ei esitetä poliittisia mielipiteitä, vaan arvioidaan johtoryhmätyöskentelyä ja päätöksentekoprosessia kylmän viileästi esimerkkien, pitkän kokemuksen ja asiantuntemuksen tuomalla varmuudella. Budjetointilähtöinen taloudenpito ei välttämättä ole tehokkainta, vaan muutokset tapahtuvat päätöksiä seuraavien toimenpiteiden ansiosta. Siksi toimenpidesuunnitelman kirjaaminen on ensiarvoisen tärkeää; se pitäisi tehdä aina ensin ja kirjata numeeriseen muotoon vasta jälkeenpäin.

Johtoryhmän harteilla lepää budjetoinnin laatiminen. Johtoryhmän jäsenen on hyvä ymmärtää yrityksen talouden tunnusluvuista sen verran, että kykenee hahmottamaan sekä kokonaisuutta että oman osastonsa toimintaa myös numeerisesti; luvut kun ovat ainakin helppoja toteuman mittareita. Ymmärrystä vaatii myös syvä tietoisuus siitä, ovatko toteumat hyviä vai huonoja. Tavoitteita on hyvä olla, mutta realistisen budjetin laatiminen voi joskus olla paikallaan, sillä sen toteutuminen ja onnistuminen luo uskoa ja hyvää fiilistä.

Liiketoiminnan ei tule olla vain laadukasta, vaan ensisijaisesti myös kannattavaa.

Mitä sitten on riittävä kannattavuus? Tavoitteet määrittävät yrityksen kannattavuuden tason, tai ainakin niiden tulisi määrittää! Toisaalta huomioon on otettava myös se, että elämä itsessään on riskibisnestä. Useinhan sanotaan, että ”mitä suurempi riski, sitä suurempi tuottomahdollisuus”. Voisi olla kuitenkin syytä pitää mielessään, että ”mitä suurempi riski, sitä suurempi todennäköisyys, että häviät rahas”, muistuttaa Väänänen kuulijakuntaa.

Väänänen käyttää koulutuksessaan runsaasti esimerkkejä ja kokemuksia uransa varrelta saaden talousasiat kuulostamaan mielenkiintoisilta ja käsitettäviltä. Koulutus todella tuntui osuvan ja uppoavan, kun huomasin miettiväni mielessäni ”kerro lisää, mitä sitten tapahtui?” ja ymmärtäväni koko asian limittymisen yritystoimintaan, johtoryhmätoimintaan ja vieläpä pätevän suurelta osin ihan yksityisenkin elämän puolella.

Koko Mejor-koulutuksen ytimen voisi tiivistää muutamaan napakkaan lauseeseen: Tärkeintä johtamisessa ja johtoryhmätyöskentelyssä on henkilökohtainen Asenne-Halu-Kyky. Pitää olla motivaatiota ja tehdä sydämellä sen, minkä tekee. Johtamisen avulla pyritään siihen, että joukko ihmisiä toimii yhdessä paremmin ja tehokkaammin, kuin ilman johtamista.

Muistutettakoon vielä loppuun, että Mejor 2-pakettiahan on saatavilla myös ennen seuraavaa koulutusrupeamaa, joka pyörähtää käyntiin syksyllä. Kyseessähän on yrityskohtainen johtoryhmäkoulutus. Kesällähän on hyvää aikaa pistää johtoryhmä uuteen ruotuun!


Blogiterveisin,


Suvi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti